Kiko || Menu Category
item

Sushi Lunch.

11.75

$11.75

6 pcs. of assorted sushi, 8 pcs. of Kiko California roll

Side Count: 0